Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Tin tức

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG

lượt bình luận    


Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

File kết quả

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media