Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Tin tức

Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng thông báo bán đấu giá cổ phần

lượt bình luận    


THÔNG BÁO

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá: Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng. Địa chỉ: 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

2. Ngành nghề kinh doanh:

+ Quản lý vận hành và duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng;

+ Tổ chức các hoạt động dịch vụ lắp đặt điện chiếu sáng;

+ Tổ chức các hoạt động dịch vụ chiếu sáng quảng cáo.

3. Vốn điều lệ: 16.575.000.000 đồng; tương đương: 1.657.500 cổ phần (tính theo mệnh giá).

Trong đó: 

-  Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 497.250 cổ phần;

-  Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần;

-  Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 122.100 cổ phần;

- Cổ phần bán cho người lao động theo số năm cam kết: 705.400 cổ phần;

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 332.750 cổ phần;

- Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần.

4. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/ cổ phần

5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, địa chỉ: 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng ban hành

7. Thời gian và địa điểm phát đơn đăng ký tham gia mua cổ phần: Từ ngày 3-6-2019 đến chậm nhất 16 giờ ngày 21-6-2019 (trong giờ hành chính) tại: Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, địa chỉ: 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Hoặc truy cập website: https://tdgdanang.com/;  http://dlmc.com.vn/

8. Thời gian nộp tiền đặt cọc: Tiền đặt cọc vào tài khoản Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng trước 16 giờ ngày 21-6-2019.

9. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Bỏ vào hòm phiếu tại Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng chậm nhất 8 giờ 30 phút ngày 29-6-2019.

10. Thời gian và địa điểm bán đấu giá. 9 giờ ngày 29-6-2019 tại Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng, địa chỉ: 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

File đính kèm:

1. Phụ lục 2

2. Phụ lục 6

3. PA CPH  - QĐ2412

4. XĐGTDN   -    QĐ6468

5. PA SDĐ  -  QĐ2410

6. Dự thảo điều lệ

7. Các quyết định

8. Chủ trương của CP

 

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media