Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

An toàn - Tiết kiệm điện

Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng đảm bảo an toàn và hiệu quả

Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, nhu cầu điện chiếu sáng, điện trang trí ở thành phố Đà Nẵng ngày càng cao, tăng độ phủ chiếu sáng đến từng con đường

Các giải pháp quản lý vận hành lưới điện chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả

Trong những năm qua, Đà Nẵng không những phát triển như là một điểm sáng về văn hoá, xã hội .......

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media