Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Các vấn đề nổi bật

Hoạt động của Đội Duy trì bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng

Đội Duy trì bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng ......

Ánh sáng về đêm

Kể từ khi chia tách tỉnh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương 01/01/1997 sau 20 năm nỗ lực đi lên từ chính mình.

TẤM GƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH ĐƯỢC NGƯỠNG MỘ VÀ HỌC TẬP

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (16/9/1996 – 16/9/2017),

Những người "Lính" thầm lặng

rong những năm qua, thành phố Đà Nẵng phát triển một cách nhanh chóng về chỉnh trang đô thị và xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị,

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media