Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Kỹ thuật chiếu sáng

Cuộc cách mạng công nghiệp chiếu sáng

Cùng phát triển theo sự phát triển khoa học công nghệ của loài người, công nghệ chiếu sáng cũng có những bước phát triển vượt bậc.

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media