Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1887/UBND-CATP ngày 19/3/2018 của UBND TPĐN v/v nâng cao hiệu quả công tác phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media