Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

CÁC CƠ SỞ CÔNG TY

Cơ sở 1


Cơ sở 1co-so-1


Cơ sở 1 

Địa chỉ: 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 3816701 - (0236) 3565741

Fax: (0236) 3565741

Email: ctqlvhdcs@danang.gov.vn

Website: www.dlmc.com.vn

 

 

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media