Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

CÁC CƠ SỞ CÔNG TY

Cơ sở 2


Cơ sở 2co-so-2


Cơ sở 2

Địa chỉ: phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: (0236) 3740899

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media