Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

CÁC CƠ SỞ CÔNG TY

Cơ sở 3


Cơ sở 3co-so-3


Cơ sở 3

Địa chỉ: phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 3565771

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media