Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

CÁC CƠ SỞ CÔNG TY

Kho bãi Hoà Cầm


Kho bãi Hoà Cầmkho-bai-hoa-cam


Đang cập nhật.....

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media