Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Chương trình phát triển hệ thống điện chiếu sáng công cộng thành phố Đà Nẵng năm 2017

lượt bình luận    

       UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch Quản lý và phát triển hệ thống điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng năm 2017 với mục đích và mục tiêu là: Huy động mọi nguồn lực của xã hội để đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng theo hướng hiện đại, sử dụng công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao, góp phần cải thiện môi trường sống và cảnh quan đô thị; Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quản lý chiếu sáng công cộng; Làm cơ sở để huy động các nguồn lực khác của xã hội trong đầu tư, phát triển đối với hệ thống chiếu sáng công cộng.

      Theo nội dung Kế hoạch đối với nâng cao năng lực quản lý: Phải Xây dựng phần mềm ứng dụng GIS quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống điện chiếu sáng công cộng; Xây dựng Đề án cổ phần hóa Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng. Đối với công tác quản lý vận hành, duy trì điện chiếu sáng phải thực hiện cơ chế đặt hàng trong năm 2017. Đối với đầu tư mới, cải tạo thực hiện: Lập, thẩm định, phê duyêt Đề án: Xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng (quy mô các tuyến đường trung tâm quận Hải châu, Thanh Khê);  Khảo sát và lập báo cáo đề xuất chủ trương thay thế đèn LED: Quy mô các tuyến đường trung tâm, các tuyến ngầm, khu vực trung tâm có yêu cầu cảnh quan cao và các kiệt hẻm nhằm tiết kiệm năng lượng. Cải tạo lưới ngầm một số tuyến đường; Đánh giá hiệu quả thiết bị chống mất cắp lưới điện chiếu sáng và lắp đặt mới thêm thiết bị chống mất cắp lưới điện các tuyến xa nội thành, có yêu cầu cao về cảnh quan và phục vụ du lịch (sau khi đánh giá đạt hiệu quả).

       Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng sẽ thực hiện các nội dung trên và báo cáo Sở Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện trong từng quý.

                                                                                                                   Trần Tuyết Lan - Trưởng phòng KH-VT

 

CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media