Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

(0236…)

I. BAN LÃNH ĐẠO

 

     

1

Nguyễn Đình Hùng

Phó Giám đốc phụ trách

3565979

2

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Giám đốc

3565585

II. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

4

Trần Thị Phước Nguyên

Phụ trách phòng

3565741

5

Nguyễn Văn Mãi

Trợ lý Giám đốc

3565741

6

Đặng Phước Toàn

Chuyên viên

3565741

7

Võ Thị Cẩm Ly

Chuyên viên

3565741

8

Đoàn Thị Kim Thoa

Chuyên viên

3565741

9

Phạm Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

3565741

10

Mai Thị Lý

Cán sự

3565741

11

Phạm Xuân Hà

NV Bảo vệ

3816701

12

Trần Thanh Tâm

NV Bảo vệ

3565741

13

Nguyễn Xuân Hãn

NV Bảo vệ

3740899

14

Nguyễn Văn Sắc

NV Bảo vệ

3740899

15

Trần Di

NV Bảo vệ

3565771

16

Phạm Chức

NV Bảo vệ

3565771

17

Đoàn Văn Hai

NV Bảo vệ

3674960

18

Trần Hữu Huy Hoàng

NV Bảo vệ

3674960

III. PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

19

Vũ Quốc Huy

Trưởng phòng

3565341

20

Hoàng Quốc Hùng

Chuyên viên

3565341

21

Phạm Ngọc Tuấn

Chuyên viên

3565341

22

Nguyễn Thị Minh Hương

Cán sự

3565341

23

Đào Thị Phương Thảo

Nhân viên

3565341

IV. PHÒNG KẾ HOẠCH – VẬT TƯ

24

Trần Tuyết Lan

Trưởng phòng

3873255

25

Bùi Thị Diễm My

Phó Trưởng phòng

3873255

26

Nguyễn Văn Khoa

Chuyên viên

3873255

27

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Cán sự

3873255

28

Dương Ngọc Thời

NV Cung ứng vật tư

3873255

29

Trương Công Minh

Thủ kho

3873255

30

Lê Doãn Tân

Thủ kho

3873255

31

Trần Quảng

Thủ kho

3873255

V. PHÒNG KỸ THUẬT

32

Đặng Lê Kim Hoà

Trưởng phòng

3565909

33

Lê Tài

Phó Trưởng phòng

3565909

34

Lê Thanh Nhựt

Chuyên viên

3565909

35

Nguyễn Hữu Như Danh

Chuyên viên

3565909

36

Nguyễn Xuân Vinh

Chuyên viên

3565909

37

Nguyễn Anh Quang

Chuyên viên

3565909

38

Ngô Tấn Tới

Nhân viên

3565909

VI. PHÒNG KCS & NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ MỚI

39

Trần Hoàng Phúc

Phụ trách phòng

3565929

40

Đặng Hiền

Phó Trưởng phòng

3565929

41

Lê Quốc Thịnh

Chuyên viên

3565929

VII. PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN, KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT ĐCS CC

42

Huỳnh Bá Chiến

Trưởng phòng

3565075

43

Võ Nguyễn Minh Cường

Chuyên viên

3565075

44

Phạm Tấn Lộc

Nhân viên

3565075

VIII. ĐỘI QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG SỐ 01

45

Tôn Thất Dương Trình

Đội trưởng

3565701

46

Lê Phú Khương

Kỹ thuật Đội

3565701

47

Dương Văn Thành

Công nhân

3565701

48

Đỗ Thanh Vinh

Công nhân

3565701

49

Hồ Quý Tùng

Công nhân

3565701

50

Huỳnh Kim Thịnh

Công nhân

3565701

51

Huỳnh Trịnh Cươm

Công nhân

3565701

52

Lê Văn Lai

Công nhân

3565701

53

Phan Đình Phúc

Công nhân

3565701

54

Phạm Hoài Phong

Công nhân

3565701

55

Phạm Minh Hiếu

Công nhân

3565701

56

Trần Hữu Anh

Công nhân

3565701

57

Đặng Phi Toàn

Công nhân

3565701

IX. ĐỘI QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG SỐ 02

58

Nguyễn Tiến Sử

Đội trưởng

3565355

59

Đinh Viết Nguyên

Kỹ thuật Đội

3565355

60

Trần Đình Thịnh

Công nhân

3565355

61

Nguyễn Văn Dũng

Công nhân

3565355

62

Dương Văn Trung

Công nhân

3565355

63

Đào Cử

Công nhân

3565355

64

Trần Phước Linh

Công nhân

3565355

65

Nguyễn Ngọc Thành

Công nhân

3565355

66

Bùi  Đức Thiện

Công nhân

3565355

67

Nguyễn Thành Phát

Công nhân

3565355

68

Nguyễn Thanh Niên

Công nhân

3565355

69

Phan Bằng Việt

Công nhân

3565355

70

Lê Đức Nhân

Công nhân

3565355

71

Võ Như Ba

Công nhân

3565355

X. ĐỘI QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG SỐ 03

72

Đặng Quốc Thắng

Quyền Đội trưởng

3662899

73

Nguyễn Thanh Tú

Công nhân

3662899

74

Nguyễn Quang Hiển

Công nhân

3662899

75

Huỳnh Tấn Truyền

Công nhân

3662899

76

Nguyễn Thành  Công

Công nhân

3662899

77

Nguyễn Kiên

Công nhân

3662899

78

Trần Thanh Tâm

Công nhân

3662899

79

Trần Văn Thái

Công nhân

3662899

80

Trần Phước Dũng

Công nhân

3662899

81

Ngô Duy Tuấn

Công nhân

3662899

82

Lê Văn Tuấn

Công nhân

3662899

83

Nguyễn Quang Vinh

Công nhân

3662899

XI. ĐỘI QLVH ĐIỆN CHIẾU SÁNG SỐ 04

84

Ngô Thanh Vinh

Quyền Đội trưởng

3565701

85

Nguyễn Tấn Sĩ

Kỹ thuật Đội

3565701

86

Nguyễn Văn Thâu

Công nhân

3565701

87

Ngô Trường Phương

Công nhân

3565701

88

Ông Việt Tuấn

Công nhân

3565701

89

Phạm Văn Dũng

Công nhân

3565701

90

Nguyễn Dương Hoài Nam

Công nhân

3565701

91

Ngô Việt Hải

Công nhân

3565701

XII. ĐỘI QLVH ĐIỆN TRANG TRÍ

92

Nguyễn Quang Việt

Đội trưởng

3565355

93

Võ Thế Hiệp

Đội phó

3565355

94

Nguyễn Viết Tuấn

Kỹ thuật Đội

3565355

95

Trần Quân

Kỹ thuật Đội

3565355

96

Nguyễn Thuận

Công nhân

3565355

97

Nguyễn Dương Thanh

Công nhân

3565355

98

Trần Anh Quân

Công nhân

3565355

99

Phan Thanh Hùng

Công nhân

3565355

100

Thái Văn Phú

Công nhân

3565355

XIII. ĐỘI DUY TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

101

Tô Phú Cường

Đội trưởng

3662858

102

Nguyễn Quốc Huy

Công nhân

3662858

103

Mai Đoàn Dũng

Công nhân

3662858

104

Nguyễn Bá Quyết

Công nhân

3662858

105

Ngô Ngọc Đông

Công nhân

3662858

106

Hứa Đình Hậu

Công nhân

3662858

107

Huỳnh Bá Hà

Công nhân

3662858

108

Nguyễn Minh Hải

Công nhân

3662858

109

Lê Ngọc Ân

Công nhân

3662858

110

Trần Công Đông

Công nhân

3662858

111

Phạm Minh Mạnh

Công nhân

3662858

112

Trần Văn Thịnh

Công nhân

3662858

113

Tạ Duy Khánh

Công nhân

3662858

114

Trần Văn Vinh

Công nhân

3662858

115

Lương Vũ Thanh Tùng

Công nhân

3662858

XIV. ĐỘI XE CHUYÊN DÙNG VÀ CƠ KHÍ

116

Đinh Văn Thọ

Đội trưởng

3662169

117

Nguyễn  Đăng Tấn

Công nhân

3662169

118

Trần Quốc Tuấn

Công nhân

3662169

119

Nguyễn Hữu Sơn

Công nhân

3662169

120

Nguyễn Chánh Thư

Công nhân

3662169

121

Đặng  Công Lời

Công nhân

3662169

122

Nguyễn Tấn Nam

Công nhân

3662169

123

Phạm Ngọc Tráng

Công nhân

3662169

124

Tăng Tấn Thành

Công nhân

3662169

125

Nguyễn Hữu Thanh

Công nhân

3662169

 

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media