Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Giới thiệu chung

Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng, tiền thân là Đội Duy tu quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng được thành lập từ ngày 16 tháng 9 năm 1996. Và cũng ngày đó cho đến nay, Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng đã trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng với thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại.

Từ xuất phát điểm ban đầu là Đội duy tu, sửa chữa và vận hành điện chiếu sáng, thực hiện chức năng duy tu, bảo dưỡng và quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng với nhiệm vụ được giao Đội đã không ngừng nổ lực phấn đấu hoàn thành trong công việc phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trước sự phát triển nhanh của thành phố Đà Nẵng về đô thị, để đóng góp việc phát triển chung của thành phố trong đó có phát triển đô thị, năm 1997 Đội duy tu sửa chữa vận hành điện chiếu sáng được UBND thành phố Đà Nẵng quyết định nâng cấp thành Trung tâm Quản lý vận hành điện chiếu sáng Đà Nẵng. Đến năm 2005, Trung tâm Quản lý vận hành điện chiếu sáng chính thức được UBND thành phố Đà Nẵng quyết định chuyển đổi thành Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

Trải qua 20 năm xây dựng, với xuất phát điểm quá thấp, từ một Đội duy tu sửa chữa không có nơi làm việc, không có phương tiện chuyên dùng, không có kinh phí hoạt động, từ 3 “không” nay đã có 3 “có”: có nơi làm việc, có việc làm, có thu nhập ổn định.

Cán bộ công nhân viên năm 1996 chỉ có 15 người thì đến nay đã có 125 cán bộ công nhân viên, tăng 8,4 lần. Từ một đội duy tu sửa chữa nay đã có 06 đội quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng, 01 đội xe chuyên dùng phục vụ duy tu sửa chữa và 06 phòng chuyên môn. Thời đầu đội duy tu, sửa chữa với 15 cán bộ công nhân viên quản lý vận hành 105,5 Km đường chiếu sáng với 4076 bộ đèn cao áp các loại thì nay đã quản lý 1.685,1 Km đường chiếu sáng và 75.988 bộ đèn cao áp các loại. Bên cạnh công việc chuyên môn, công ty đã đào tạo và xây dựng được một lực lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề được tôi luyện và thử thách qua thực tế trưởng thành qua 20 năm xây dựng và phát triển.

Ngoài công tác quản lý, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng trong những năm qua, từ năm 2008 đến nay, Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành chiếu sáng Việt Nam, đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, chế tạo các sản phẩm đèn LED vừa tiết kiệm năng lượng điện tiêu thụ, vừa giảm ô nhiễm môi trường.

          Qua 20 năm xây dựng và phát triển đối với Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng là một chặng đường cống hiến của cả một tập thể đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen từ năm 2008-2010, nhiều Cờ thi đua và các Bằng khen của thành phố…Với kết quả đã được minh chứng cho sự trưởng thành của Công ty qua 20 năm xây dựng và phát triển đóng góp một phần công sức nhỏ bé chung tay xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố đáng sống.  

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media