Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Văn bản mới

Công văn số 2737/STTTT-CNTT ngày 03/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng về việc kịp thời xử lý nguy cơ mất an toàn thông tin của trang, cổng thông tin điện tử

2 năm trước
lượt bình luận    

        Thực hiện Công văn số 2737/STTTT-CNTT ngày 03/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng về việc kịp thời xử lý nguy cơ mất an toàn thông tin của trang, cổng thông tin điện tử.

        Phòng Tổ chức - Hành chính kính thông báo đến các phòng, đội để biết./.

       Tải Công văn số 2737/STTTT-CNTT tại đây

 

 

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media