Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Văn bản mới

Công văn số 387/CTy-KTh ngày 21/11/2017 của Công ty v/v liên quan đến thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 10/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng

2 năm trước
lượt bình luận    

     Công văn số 387/CTy-KTh ngày 21/11/2017 của Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng về việc liên quan đến thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 10/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng

     Tải Công văn số 387/CTy-KTh tại đây

     Tải Chỉ thị 10/CT-UBND tại đây

 

Lê Tài (Phó Trưởng phòng Kỹ thuật)

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media