Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Văn bản mới

Công văn số 8812/UBND-KT ngày 10/10/2017 của UBND TP Đà Nẵng về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trước sự kiện APEC 2017

2 năm trước
lượt bình luận    

       Thực hiện Công văn số 8812/UBND-KT ngày 10/10/2017 của UBND TP Đà Nẵng về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trước sự kiện APEC 2017.

      Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty kính đề nghị các phòng, đội nghiêm túc thực hiện./.

      Tải Công văn số 8812/UBND-KT tại đây

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media