Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Văn bản mới

Công văn số 9916/SXD-VP ngày 01/11/2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc cảnh báo mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền mới "Bad Rabit"

2 năm trước
lượt bình luận    

        Thực hiện Công văn số 9916/SXD-VP ngày 01/11/2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc cảnh báo mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền mới "Bad Rabit".

        Phòng Tổ chức - Hành chính kính đề nghị các phòng, đội nghiêm túc thực hiện

        Tải Công văn số 9916/SXD-VP tại đây

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media