Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Thông báo

Thông báo số 6818/TB-SXD ngày 01/8/2017 của Sở Xây dựng TPĐN về việc triển khai cơ cấu tổ chức theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV

2 năm trước
lượt bình luận    

        Phòng Tổ chức - Hành chính kính chuyển đến các phòng, đội trong Công ty Thông báo số 6818/TB-SXD ngày 01/8/2017 của Sơ Xây dựng TP Đà Nẵng về việc Triển khai cơ cấu tổ chức theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV.

         Tải Thông báo số 6818/TB-SXD

         Phòng Tổ chức - Hành chính kính thông báo để các phòng, đội Công ty thuận tiện trong việc liên hệ công việc./.

                                                                                                                                                           Phòng TC-HC

 

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media