Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Thủ tục đầu nối

Thủ tục xin đấu nối (thoả thuận đấu nối) điện chiếu sáng

2 năm trước
lượt bình luận    
thu-tuc-xin-dau-noi-thoa-thuan-dau-noi-dien-chieu-sang

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Công văn xin đấu nối (thỏa thuận đấu nối) điện chiếu sáng, nêu rõ công suất và vị trí đấu nối;

2. Các văn bản pháp lý liên quan (02 bộ);

   -  Đối với thủ tục xin đấu nối điện chiếu sáng:

       + Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

       + Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

   - Đối với thủ tục xin thỏa thuận đấu nối điện chiếu sáng:

       + Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

3. Bản vẽ mặt bằng thể hiện vị trí đấu nối (Bản dấu đỏ hoặc bản sao có công chứng) (02 bản);

      * Quy trình xử lý: 06 ngày làm việc. Trong đó: 03 ngày tại Công ty và 03 ngày trình Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media